در حال نمایش 6 نتیجه

تقویم رومیزی طرح اساتید موسیقی پایه شفاف 1403

گالری تقویم رومیزی 1403

تقویم رومیزی طرح مدرن اساتید موسیقی کد 1301

نوع تقویم : ماه شمار

سایز پایه : مدرن 16/5*23

نوع کاغذ : گلاسه 200 گرم سایز 12*22/5

تعداد برگه : 13 برگ

نوع پایه : شفاف با جای برگه یاداشت و یادآور

صحافی : فنر

قابلیت چاپ تامپو بر روی پایه

ثبت سفارش

تقویم رومیزی طرح اساتید موسیقی پایه سلفون 1403

گالری تقویم رومیزی 1403

تقویم رومیزی طرح اساتید موسیقی پایه سلفون کد 1201

نوع تقویم : ماه شمار

سایز پایه : مدرن 16/5*23

نوع کاغذ : گلاسه 200 گرم سایز 12*22/5

تعداد برگه : 13 برگ

نوع پایه : سلفون سخت

صحافی : فنر

قابلیت چاپ طلاکوب و سیلک

تقویم رومیزی طرح هور پایه سلفون 1403

گالری تقویم رومیزی 1403

تقویم رومیزی طرح هور فانتزی پایه سلفون  کد 2203

نوع تقویم : ماه شمار

سایز پایه : فانتزی 17*16

نوع کاغذ : گلاسه 200 گرم سایز 11/5*16

تعداد برگه : 13 برگ

نوع پایه : سلفون سخت

صحافی : فنر

قابلیت چاپ طلاکوب و سیلک

تقویم رومیزی طرح ایران و ملل پایه سلفون 1403

گالری تقویم رومیزی 1403

تقویم رومیزی طرح ایران و ملل  پایه سلفون  کد 1209

نوع تقویم : ماه شمار

سایز پایه : مدرن 16/5*23

نوع کاغذ : گلاسه 200 گرم سایز 12*22/5

تعداد برگه : 13 برگ

نوع پایه : سلفون سخت

صحافی : فنر

قابلیت چاپ طلاکوب و سیلک

تقویم رومیزی طرح فانتزی گیلان 1403

گالری تقویم رومیزی 1403

تقویم رومیزی طرح فانتزی گیلان پایه سلفون کد2205

نوع تقویم: ماه شمار

سایز پایه: فانتزی 16*17

نوع کاغذ: گلاسه 200 گرم سایز 16*17

تعداد برگه:13 برگ

جنس پایه: سلفون سخت

صحافی:فنر

قابلیت چاپ طلاکوب و سیلک بر روی پایه

ثبت سفارش

تقویم رومیزی طرح مدرن طبیعت 1403

گالری تقویم رومیزی 1403

تقویم رومیزی طرح مدرن طبیعت پایه سلفون کد1208

نوع تقویم: ماه شمار

سایز پایه: فانتزی 16*17

نوع کاغذ: گلاسه 200 گرم سایز 16*17

تعداد برگه:13 برگ

جنس پایه: سلفون سخت

صحافی:فنر

قابلیت چاپ طلاکوب و سیلک بر روی پایه

ثبت سفارش