نمایش دادن همه 4 نتیجه

سررسید اروپایی چرم پوست ماری 1402

گالری سررسید و سالنامه 1402

سررسید اروپایی چرم پوست ماری  زرشکی ، سرمه ای و عسلی

قطع اروپایی : 21*12 سانتی متر

جلد : چرم پوست ماری  زرشکی کد 6108 ، سرمه ای کد 6109 و عسلی کد 6110 با قابلیت لیزر روی پلاک

کاغذ : 70 گرم خارجی مرغوب

تعداد صفحات : 312 صفحه 13 فرم ، جمعه مشترک

بدرقه : کاغذ 120 گرم خارجی مرغوب

صحافی : به صورت تمام اتوماتیک لاین با تجزیه پذیری مولکولی

همراه با تقویم ماه نگار در پایین صفحات

سررسید اروپایی چرم انعکاس نیوفیکس 1402

گالری سررسید و سالنامه 1402

سررسید اروپایی چرم انعکاس نیوفیکس مشکی

قطع اروپایی : 21*12 سانتی متر

جلد : چرم انعکاس نیوفیکس مشکی کد 6115 با قابلیت لیزر روی پلاک

کاغذ : 70 گرم خارجی مرغوب

تعداد صفحات : 312 صفحه 13 فرم ، جمعه مشترک

بدرقه : کاغذ 120 گرم خارجی مرغوب

صحافی : به صورت تمام اتوماتیک لاین با تجزیه پذیری مولکولی

همراه با تقویم ماه نگار در پایین صفحات

سررسید اروپایی چرم کروکودیلی 1402

گالری سررسید و سالنامه 1402

سررسید اروپایی چرم کروکودیلی قرمز

قطع اروپایی : 21*12 سانتی متر

جلد : چرم کروکودیلی قرمز کد 6119 با قابلیت لیزر روی پلاک

کاغذ : 70 گرم خارجی مرغوب

تعداد صفحات : 312 صفحه 13 فرم ، جمعه مشترک

بدرقه : کاغذ 120 گرم خارجی مرغوب

صحافی : به صورت تمام اتوماتیک لاین با تجزیه پذیری مولکولی

همراه با تقویم ماه نگار در پایین صفحات

سررسید اروپایی چرم لیزری زرد 1402

گالری سررسید و سالنامه 1402

سررسید اروپایی چرم لیزری زرد

قطع اروپایی : 21*12 سانتی متر

جلد : چرم لیزری زرد کد 6122 با قابلیت لیزر به رنگ زرد

کاغذ : 70 گرم خارجی مرغوب

تعداد صفحات : 312 صفحه 13 فرم ، جمعه مشترک

بدرقه : کاغذ 120 گرم خارجی مرغوب

صحافی : به صورت تمام اتوماتیک لاین با تجزیه پذیری مولکولی

همراه با تقویم ماه نگار در پایین صفحات