سررسید اختصاصی کاملا بنا بر سلیقه مخاطب و شرکت سفارش دهنده تولید می شود . موارد قابل اجرا در انواع سررسید اختصاصی شامل : چاپ سیلک و طلاکوب ، درج لوگو روی جلدهای ترمو و چرم مصنوعی ، چاپ مستقیم طرح اختصاصی روی جلد سلفون ، چاپ لوگو در صفحات داخلی سررسید ، اضافه کردن لت گلاسه تبلیغاتی ، چاپ روی آستر بدرقه و . . . روی انواع ابعاد سررسید توسط تولید کننده می باشد .

سالنامه اختصاصی 1402

سالنامه اختصاصی 97 پروژه : 55 شرکت سفارش دهنده : شرکت مهندسی پزشکی قطع : سالنامه اختصاصی وزیری (17*24) نوع سالنامه : پنج شنبه و جمعه مشترک نوع جلد : سخت با روکش سلفون مات و uv موضعی صحافی لاین :  تمام اتوماتیک لاین با دوخت و کیفیت تضمینی با تجزیه پذیری مولکولی و گارانتی…

سالنامه اختصاصی 1402

سالنامه اختصاصی 97 پروژه : 54 شرکت سفارش دهنده : تولید کننده لوازم آشپزخانه قطع : سالنامه اختصاصی وزیری (17*24) نوع سالنامه : پنج شنبه و جمعه مشترک نوع جلد : سخت با روکش سلفون مات و uv موضعی صحافی لاین :  تمام اتوماتیک لاین با دوخت و کیفیت تضمینی با تجزیه پذیری مولکولی و…

سالنامه اختصاصی 1402

سالنامه اختصاصی 97 پروژه : 53 شرکت سفارش دهنده : شرکت بازرگانی قطع : سالنامه اختصاصی وزیری (17*24) نوع سالنامه : پنج شنبه و جمعه مشترک نوع جلد : سخت با روکش سلفون مات و uv موضعی صحافی لاین :  تمام اتوماتیک لاین با دوخت و کیفیت تضمینی با تجزیه پذیری مولکولی و گارانتی جنس…

سررسید اختصاصی 1402

سررسید اختصاصی 97 پروژه : 52 شرکت سفارش دهنده : تولید کننده ایزوگام قطع : سررسید اختصاصی وزیری (17*24) نوع سررسید : پنج شنبه و جمعه مشترک نوع جلد : سخت با روکش سلفون مات و uv موضعی صحافی لاین :  تمام اتوماتیک لاین با دوخت و کیفیت تضمینی با تجزیه پذیری مولکولی و گارانتی…

سررسید اختصاصی 1402

سررسید اختصاصی 97 پروژه : 51 شرکت سفارش دهنده : شرکت تولید دارو قطع : سررسید اختصاصی وزیری (17*24) نوع سررسید : پنج شنبه و جمعه مشترک نوع جلد : سخت با روکش سلفون مات و uv موضعی صحافی لاین :  تمام اتوماتیک لاین با دوخت و کیفیت تضمینی با تجزیه پذیری مولکولی و گارانتی…

سررسید اختصاصی 1402

سررسید اختصاصی 97 پروژه : 50 شرکت سفارش دهنده : شرکت فنی مهندسی قطع : سررسید اختصاصی وزیری (17*24) نوع سررسید : پنج شنبه و جمعه مشترک نوع جلد : سخت با روکش سلفون مات و uv موضعی صحافی لاین :  تمام اتوماتیک لاین با دوخت و کیفیت تضمینی با تجزیه پذیری مولکولی و گارانتی…

سالنامه اختصاصی 1402

سالنامه اختصاصی 97 پروژه : 49 شرکت سفارش دهنده : کلینیک روانشناسی و مشاوره قطع : سالنامه اختصاصی وزیری (17*24) نوع سالنامه : پنج شنبه و جمعه مشترک نوع جلد : سخت با روکش سلفون مات و uv موضعی صحافی لاین :  تمام اتوماتیک لاین با دوخت و کیفیت تضمینی با تجزیه پذیری مولکولی و…

سالنامه اختصاصی 1402

سالنامه اختصاصی 97 پروژه : 48 شرکت سفارش دهنده : شرکت مهندسی پزشکی قطع : سالنامه اختصاصی وزیری (17*24) نوع سالنامه : پنج شنبه و جمعه مشترک نوع جلد : سخت با روکش سلفون مات و uv موضعی صحافی لاین :  تمام اتوماتیک لاین با دوخت و کیفیت تضمینی با تجزیه پذیری مولکولی و گارانتی…

سالنامه اختصاصی 1402

سالنامه اختصاصی 97 پروژه : 47 شرکت سفارش دهنده : تولید کننده زیره کفش قطع : سالنامه اختصاصی وزیری (17*24) نوع سالنامه : پنج شنبه و جمعه مشترک نوع جلد : سخت با روکش سلفون مات و uv موضعی صحافی لاین :  تمام اتوماتیک لاین با دوخت و کیفیت تضمینی با تجزیه پذیری مولکولی و…

سررسید اختصاصی 1402

سررسید اختصاصی 97 پروژه : 45 شرکت سفارش دهنده : کلینیک شنوای سنجی قطع : سررسید اختصاصی وزیری (17*24) نوع سررسید : پنج شنبه و جمعه مشترک نوع جلد : سخت با روکش سلفون مات و uv موضعی صحافی لاین :  تمام اتوماتیک لاین با دوخت و کیفیت تضمینی با تجزیه پذیری مولکولی و گارانتی…