سررسید اختصاصی کاملا بنا بر سلیقه مخاطب و شرکت سفارش دهنده تولید می شود . موارد قابل اجرا در انواع سررسید اختصاصی شامل : چاپ سیلک و طلاکوب ، درج لوگو روی جلدهای ترمو و چرم مصنوعی ، چاپ مستقیم طرح اختصاصی روی جلد سلفون ، چاپ لوگو در صفحات داخلی سررسید ، اضافه کردن لت گلاسه تبلیغاتی ، چاپ روی آستر بدرقه و . . . روی انواع ابعاد سررسید توسط تولید کننده می باشد .

سررسید اختصاصی 1402

سررسید اختصاصی 97 پروژه : 68 شرکت سفارش دهنده : تولید کننده دان آماده قطع : سررسید اختصاصی وزیری (17*24) نوع سررسید : پنج شنبه و جمعه مشترک نوع جلد : سخت با روکش سلفون مات و uv موضعی صحافی لاین :  تمام اتوماتیک لاین با دوخت و کیفیت تضمینی با تجزیه پذیری مولکولی و…

سررسید اختصاصی 1402

سررسید اختصاصی 97 پروژه : 64 شرکت سفارش دهنده : مجتمع پزشکی قطع : سررسید اختصاصی وزیری (17*24) نوع سررسید : پنج شنبه و جمعه مشترک نوع جلد : سخت با روکش سلفون مات و uv موضعی صحافی لاین :  تمام اتوماتیک لاین با دوخت و کیفیت تضمینی با تجزیه پذیری مولکولی و گارانتی جنس…

سالنامه اختصاصی 1402

سالنامه اختصاصی 97 پروژه : 67 شرکت سفارش دهنده : شرکت بازسازی بناهای تاریخی قطع : سالنامه اختصاصی وزیری (17*24) نوع سالنامه : پنج شنبه و جمعه مشترک نوع جلد : سخت با روکش سلفون مات و uv موضعی صحافی لاین :  تمام اتوماتیک لاین با دوخت و کیفیت تضمینی با تجزیه پذیری مولکولی و…

سالنامه اختصاصی 1402

سالنامه اختصاصی 97 پروژه : 66 شرکت سفارش دهنده : عرضه کننده لوازم آشپزخانه قطع : سالنامه اختصاصی وزیری (17*24) نوع سالنامه : پنج شنبه و جمعه مشترک نوع جلد : سخت با روکش سلفون مات و uv موضعی صحافی لاین :  تمام اتوماتیک لاین با دوخت و کیفیت تضمینی با تجزیه پذیری مولکولی و…

سالنامه اختصاصی 1402

سالنامه اختصاصی 97 پروژه : 65 شرکت سفارش دهنده : تولید کننده غلات طیور قطع : سالنامه اختصاصی وزیری (17*24) نوع سالنامه : پنج شنبه و جمعه مشترک نوع جلد : سخت با روکش سلفون مات و uv موضعی صحافی لاین :  تمام اتوماتیک لاین با دوخت و کیفیت تضمینی با تجزیه پذیری مولکولی و…

سررسید اختصاصی 1402

سررسید اختصاصی 97 پروژه : 63 شرکت سفارش دهنده : عرضه کننده لوازم ایمنی قطع : سررسید اختصاصی وزیری (17*24) نوع سررسید : پنج شنبه و جمعه مشترک نوع جلد : سخت با روکش سلفون مات و uv موضعی صحافی لاین :  تمام اتوماتیک لاین با دوخت و کیفیت تضمینی با تجزیه پذیری مولکولی و…

سررسید اختصاصی 1402

سررسید اختصاصی 97 پروژه : 62 شرکت سفارش دهنده : تولید کننده شیرآلات قطع : سررسید اختصاصی وزیری (17*24) نوع سررسید : پنج شنبه و جمعه مشترک نوع جلد : سخت با روکش سلفون مات و uv موضعی صحافی لاین :  تمام اتوماتیک لاین با دوخت و کیفیت تضمینی با تجزیه پذیری مولکولی و گارانتی…

سالنامه اختصاصی 1402

سالنامه اختصاصی 97 پروژه : 61 شرکت سفارش دهنده : شرکت صنایع مفتولی قطع : سالنامه اختصاصی وزیری (17*24) نوع سالنامه : پنج شنبه و جمعه مشترک نوع جلد : سخت با روکش سلفون مات و uv موضعی صحافی لاین :  تمام اتوماتیک لاین با دوخت و کیفیت تضمینی با تجزیه پذیری مولکولی و گارانتی…

سالنامه اختصاصی 1402

سالنامه اختصاصی 97 پروژه : 60 شرکت سفارش دهنده : شرکت ساختمانی قطع : سالنامه اختصاصی وزیری (17*24) نوع سالنامه : پنج شنبه و جمعه مشترک نوع جلد : سخت با روکش سلفون مات و uv موضعی صحافی لاین :  تمام اتوماتیک لاین با دوخت و کیفیت تضمینی با تجزیه پذیری مولکولی و گارانتی جنس…

سالنامه اختصاصی 1402

سالنامه اختصاصی 97 پروژه : 59 شرکت سفارش دهنده : فروشگاه فرش های دستی قطع : سالنامه اختصاصی وزیری (17*24) نوع سالنامه : پنج شنبه و جمعه مشترک نوع جلد : سخت با روکش سلفون مات و uv موضعی صحافی لاین :  تمام اتوماتیک لاین با دوخت و کیفیت تضمینی با تجزیه پذیری مولکولی و…