انواع تقویم دیواری

انواع تقویم دیواری

با توجه به تنوع در تولید تقویم‌های دیواری بر اساس نوع گلاسه ( متریال مصرفی ) و همچنین اندازه‌های متنوع تقویم دیواری ، که هر کدام بنا به شرایط تبلیغات ، به صورت متنوع تولید می‌شود و از همه مهم‌ تر نوع طراحی تقویم دیواری براساس ماه شمار ( 12برگ ) ، فصل شمار (چهار…