برترین تولیدکنندگان سالنامه عمومی و اختصاصی

برترین تولیدکنندگان سالنامه عمومی و اختصاصی

برترین تولیدکنندگان سالنامه عمومی و اختصاصی نیاز به درک تاریخ  و برنامه ریزی ، بشر را ترغیب به تهیه کالای نمود که دسترسی و ثبت وقایع را در زمان خود آسان نمایید . در این راستا تقویم ها در اشکال متنوع  سالنامه و انواع تقویم های رومیزی و دیواری وارد زندگی بشر شدند . بی…

انواع صحافی سررسید

انواع صحافی سررسید

صحافی سررسید به مفهوم مرتب کردن صفحات داخلی سررسید و اتصال به جلد می‌باشد . تولید کنندگان سالنامه از انواع صحافی سررسید در تولیدات خود بهره می برند . بی‌شک صحافی سررسید پراهمیت‌ ترین قسمت از مراحل تولید سررسید می‌باشد، چرا که ارتباط مستقیم با کیفیت و ماندگاری سررسید دارد. اگر سالنامه دوخت خوب و…