هدایای تبلیغاتی (جاکارتی، خودکار)

 .در زمان تبلیغات موسسات و اصناف کوچک و بزرگ از هدایای تبلیغاتی برای شناساندن کار و معرفی حرفه خود و هدیه به مشتریان استفاده می‌کنند از انواع تاثیرگذار تبلیغات ارزان قیمت یا تبلیغ ماندگار و کارآمد میتوان کالاهای تبلیغاتی را نام برد. جاکارتی های متنوع و خودکارهای فلزی و پلاستیکی، از جمله هدایای تبلیغاتی است،…

مشاهده